Inschrijfprocedure

De eerste inschrijftermijn is gesloten.
Indien u zich wilt aanmelden voor de reservekandidatenlijst, dan kunt u via onderstaande link het inschrijfformulier invullen.

KLIK OP DEZE LINK OM U ONLINE IN TE SCHRIJVEN

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van uw inschrijving op het opgegeven mailadres.

Inschrijven kan uitsluitend online.
Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving? Dan kunt u terecht bij Lamberink Nieuwbouwmakelaars.

Let op!!
Uw eventuele eerdere aanmelding als belangstellende is nog geen inschrijving op een woning. Om kans te maken op een woning, dient u zich in te schrijven via het inschrijfformulier op de website.
Belangstellenden worden niet meegenomen in de toewijzing van de woningen.

1e inschrijftermijn

Na 10 oktober wijst de verkoper de woningen toe op basis van gunning aan kandidaten die zich in de eerste inschrijftermijn (tot 10 oktober 17:00) hebben ingeschreven. Kandidaten zonder voorbehoud (financiering of verkoop eigen woning) genieten de voorkeur. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Inschrijvers ontvangen binnen 8 werkdagen na sluiting van de 1e inschrijftermijn bericht of er een woning toegewezen is, of dat hij/zij op de reservekandidatenlijst is geplaatst.

Met de kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen zal een afspraak worden ingepland bij Lamberink Nieuwbouwmakelaars. Tijdens deze afspraak dient kandidaat aan te geven of hij/zij tot koop wenst over te gaan.

Indien een kandidaat tot koop overgaat, wordt binnen 5 werkdagen een afspraak ingepland om de koop- en aannemingsovereenkomst te ondertekenen.

Indien de omstandigheden daarom vragen dan wel daartoe noodzaken, behoudt de verkoper zich het recht voor de inschrijf- en verkoopprocedure zoals hierboven omschreven te wijzigen.

Voorwaarden

  • Aan een inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Het is niet mogelijk om meerdere keren of voor iemand anders in te schrijven. De inschrijver dient ook de daadwerkelijke koper te zijn.

  • Indien een optant niet onder de voorwaarden van zijn inschrijving kan/wil kopen, komt de optie te vervallen. Indien u zich zonder voorbehoud inschrijft, zal de eventuele koop dus ook zonder voorbehoud plaats dienen te vinden.

  • Opties zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

  • Met uw inschrijving gaat u akkoord met ons privacystatement.